Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p. Kováčová Kúpele


Detailní popis:

Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p. je špecializované odborné kúpeľné zariadenie, ktoré poskytuje priamo v ústave komplexnú starostlivosť pre postihnutých pacientov (rehabilitačnú, balneologickú, fyziatrickú, zdravotnevýchovnú, klimatickú, dietologickú a podľa potreby i inú liečebnú starostlivosť).

Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. Kováčová má za sebou 27-ročnú históriu. Počas celej doby existencie tohto zariadenia je využívaný ako kúpeľno-rehabilitačné zariadenie pre pohybovo postihnuté deti. Rehabilitácia detských pacientov s pohybovými ťažkosťami vyžaduje komplexný individuálny prístup s cieľom redukovať poškodenie dieťaťa, jeho obmedzenú pohyblivosť a handicap, zlepšiť funkčné schopnosti.
Liečia sa tu deti s neurologickými a ortopedickými diagnózami podľa platného indikačného zoznamu od 1 do 19 rokov a dospelí pacienti s neurologickými a orthopedickými diagnózami.

Z neurologických diagnóz sú najčastejšie liečení pacienti s detskou mozgovou obrnou (všetky formy), degeneratívne ochorenia mozgu a miechy, svalové ochorenia, poškodenia periférnych nervov, atď. Dĺžka pobytu je individuálna, podľa potreby, v priemere 55 dní.

Z ortopedických diagnóz sa liečia skoliózy, zakrivenia chrbtice, ktoré sú v stálej rehabilitačnej starostlivosti, pooperačné stavy, poúrazové stavy, z ktorých najčastejšie bývajú zlomeniny lakťových kĺbov, stehnových kostí a kostí predkolenia. Z ďalších indikácií je to Morbus Perthes - odumretie hlavice stehnovej kosti, kde je nutná dlhodobá liečba, kedy pri včasnej a správnej liečbe dôjde k úplnému vyliečeniu tohto ochorenia. V našom ústave sa ďalej liečia deti s reumatologickým ochorením u ktorých je nutné pravidelné cvičenie pre udržanie dobrej pohyblivosti kĺbov a zabráneniu vzniku deformít. Priemerná dĺžka pobytu u uvedených diagnóz je 42 dní.

V prípade potreby sa liečia deti v sprievode rodičov a je možný aj opakovaný pobyt. Výsledky liečby sú optimistické, deti najviac obľubujú kúpanie v minerálnej vode (2 bazény, vane s termálnou vodou, perličkový kúpeľ, Hubbardov kúpeľ, podvodná masáž, vírivý kúpeľ, škótske streky). Z rehabilitačných techník využívame všetky dostupné techniky vhodné pre uvedené diagnózy. Okrem vodoliečby a rehabilitácie deti môžu navštevovať ďalšie oddelenia: elektroliečba - magnetoterapia, nadštandartná laseroterapia a liečba prácou - ergoterapia.

Poskytujeme aj logopedickú starostlivosť, poradenstvo liečebného pedagóga a psychológa. V ústave je základná škola s vyučovaním cudzích jazykov, špeciálna škola, materská škôlka a školský klub. Dospelí pacienti sú ubytovaní v rekonštruovaných 2-posteľových izbách. Všetky procedúry sú v jednom komplexe budov

Pacientov posiela do nášho zariadenia "navrhujúci lekár" na tlačive "Návrh na kúpeľnú starostlivosť". Navrhujúci lekár môže byť odborník - špecialista (neurológ, ortopéd, traumatológ, rehabilitačný lekár a reumatológ) alebo obvodný lekár, ktorý dá potvrdiť návrh špecialistovi. Návrhy musia byť odoslané revíznemu lekárovi príslušnej zdravotnej poisťovne pacienta, ktorý ho pošle do ŠLÚ Marína š.p. Kováčová.

Prednosť v prijatí majú akútne stavy - priame preklady z lôžkových zariadení, hlavne poúrazové a pooperačné stavy v rámci neuroortopédie.

Komplexnou kúpeľnou starostlivosťou sa usilujeme zlepšiť zdravotný stav a kvalitu života postihnutého pacienta a jeho rodiny.

Další informace:

Přesný Název společnosti: Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p. Kováčová Kúpele
Adresa: Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p.
Kováčová Kúpele
962 37
Typ společnosti: Organizační složka
Umístnění: Zvolen (Banskobystrický)
Telefon 1: +421 45 5208 234
Telefon 2: +421 905 800 220
Fax: +421 45 5445 074
DIČ: Ano
IČO: 165476
WWW adresa: www.marinakovacova.sk
Email 1: sekretariat@marinakovacova.sk

Ilustrační obrázky:

Mapa:

Mapa -